Finn Spring

Ajankohtaista

Finn Springillä ekologiset arvot ovat liiketoiminnan ytimessä. Toimintaamme kehitetään koko ajan kestävämmäksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Ekologiset arvomme näkyvät arjessa muiden muassa useina innovatiivisina ympäristöhankkeina.

Yksi ajankohtaisista projekteista on Centria-ammattikorkeakoulun kolmivuotinen EVAKOT-hanke, jossa Finn Spring on mukana pilottikohteena. Lämmön maavarastointia selvittävässä hankkeessa Finn Springin Toholammin tuotantolaitoksen yhteyteen on kaivettu 61 kappaletta lähes 50 metriä syvää lämpökaivoa. Kaivoihin varastoidaan tulevaisuudessa tehtaan kompressorien hukkalämpöä sekä aurinkokeräimillä saatavaa energiaa. Talvella talteen saadulla energialla voidaan lämmittää vaikkapa toimistotiloja ja uimahallia.

Hankkessa on Centria-ammattikorkeakoulun ja Finn Springin lisäksi mukana Geologian tutkimuskeskus GTK ja Heliostorage Oy. Finn Spring valittiin hankkeen pilottikohteeksi, sillä yrityksessä haluttiin kokeilla uutta menetelmää.

- Tavoitteemme on aina ollut energian säästäminen sekä uusien tapojen etsiminen energian tuottamiseksi. Vielä emme tiedä maavarastoinnin vaikutuksia, mutta uskomme sen tuovan säästöä tulevaisuudessa, kertoo toimitusjohtaja Hannu Ali-Haapala.

 

05.09.2018