Finn Spring

Ajankohtaista

Finn Spring on hoitanut jätevetensä viranomaisten edellyttämällä tavalla

 

YLE uutiset kirjoitti jutussaan 1.7., että Finn Springin jätevesien käsittely on ollut puutteellista.

Finn Spring on koko toimintansa ajan käsitellyt jätevetensä asianmukaisesti. Olemme toimineet ympäristöasioissa tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaneet ympäristöviranomaisilta saamiamme ohjeita.

Tuotantolaitoksissamme pullotetaan elintarvikejuomia ja tuotannossamme syntyy sen vuoksi huuhteluvesiä, joihin jutussa viitataan: huuhteluvetemme koostuvat puhtaasta vedestä ja pienistä jäämistä sokeria. Kyse ei siis ole jätevesistä. Valtaosa valmistamistamme juomista on lähde- ja kivennäisvesiä, jotka eivät sisällä sokeria.

Härkänevan tehtaalle on haettu ympäristölupaa jo vuonna 2004, mutta viranomainen katsoi tuolloin toimintamme sellaiseksi, ettei lupaa tarvita. Kuten jutussa mainittiin, olemme hakeneet viranomaisen edellyttämää ympäristölupaa uudelleen Härkänevan tehtaalle vuonna 2016. Osana koko Härkänevan yrityskeskittymän kehitystä alueen toimijoiden tarpeisiin ja käyttöön rakennettiin jätevedenpuhdistamo. Ympäristölupaa on haettu myös puhdistamoa varten, ja lupa on edelleen prosessissa.

Lestijärven tehtaalle on haettu ja myönnetty vuonna 2005 ympäristölupa. Ympäristölupa on voimassa, ja tehdas toimii luvan edellyttämällä tavalla yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa.

Finn Spring noudattaa kaikessa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia. Mikäli viranomaiset havaitsevat toiminnassamme puutteita ja kehitystarpeita, Finn Spring on valmis tekemään kaikki tarvittavat muutokset toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Meille suomalaisen pohjaveden laatu ja puhtaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja siksi olemme koko olemassaolomme ajan pyrkineet kehittämään toimintaamme ja minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia. Puhdas lähdevesi on toimintamme edellytys - ilman sitä emme olisi olemassa. Meille on itsestäänselvyys, että teemme asiat hyvin ja luontoa kunnioittaen.

K: Onko Lestijärven tehtaalla johdettu jätevesiä luontoon ja edelleen pohjaveteen?


V: Ei ole johdettu. Jätevedet on koko toiminnan ajan ohjattu kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Tehtaalla on Lestijärven kunnan ympäristöviranomaisen vuonna 2005 myöntämä ympäristölupa. Huuhteluvedet käsitellään ja johdetaan luvan edellyttämällä tavalla ojaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

K: Uutisessa kerrottiin Lestijärven tehtaan yhteydessä olevassa ojassa havaitusta bakteerikasvustosta. Mitä tämä tarkoittaa?


V: Kovassa kulutuksessa oleville tuotantolaitteillemme sattuu joskus väistämättä rikkoja. Näiden seurauksena ojaan voi hetkellisesti päästä suurempia määriä sokeria ja vettä. Pitkän aikavälin mittausarvot ovat täysin ympäristoluvan mukaiset.

K: Mitä tarkoitatte huuhteluvesillä? Mistä aineista on kyse?


V: Laitteet ja putkistot huuhdellaan, kun tuotantolinjalla siirrytään tuotteen valmistuksesta toiseen, esimerkiksi sokerillisesta juomasta sokerittomaan. Huuhteluvedet sisältävät puhtaan veden lisäksi pieniä jäämiä sokerista.

K: Miksi Härkänevan tehtaalla ei ole ympäristölupaa?


V: Härkänevan tehtaalle haettiin lupaa ensimmäisen kerran vuonna 2004. ELY:n ympäristöviranomainen totesi toiminnan luonteen tuolloin sellaiseksi, että lupaa ei tarvita. Härkänevan tehdas ei sijaitse pohjavesialueella. Toimintamme laajennuttua lupaa on haettu uudelleen 2016. Tarkastuksen tehtaillemme 2016 tehnyt ELY-keskuksen ylitarkastaja Paul Klein kommentoi asiaa seuraavasti: "Tehtaat eivät ole laitostyyppinä ympäristölupavelvollisia, mutta jätevesien määrä ja käsittely voi laukaista tarpeen ympäristöluvalle. Tarkastuksen olennainen lopputulos oli se, että molemmille laitoksille tarvitaan aluehallintoviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Toiminnanharjoittaja on laittanut lupahakemukset vireille. Ohjeistimme myös, kuinka jätevesien laadun tarkkailu suoritetaan. Toiminnanharjoittaja on tehnyt seurantaa Ely:n ohjeita noudattaen" (Lähde: Keskipohjanmaa 2.7.2019).

K: Miksi Härkänevan tehtaalle rakennettiin puhdistamo, jos kerran huuhteluvetenne sisältävät vain vettä ja sokeria?


V: Naapurissamme toimii useita muitakin yrityksiä. Osana koko Härkänevan yrityskeskittymän kehitystä alueen toimijoiden tarpeisiin ja käyttöön rakennettiin jätevedenpuhdistamo. Ympäristölupaa on haettu muutama vuosi sitten myös puhdistamoa varten, ja tämä lupaprosessi on edelleen käynnissä.

K: Miten Härkänevan tehtaalla käsitellään jätevedet nykyisin?


V: Kaikki jätevedet ja huuhteluvedet johdetaan omaan puhdistamoomme.

01.07.2019