Finn Spring

Ajankohtaista

Finn Springin tiedote hovioikeuden päätökseen liittyen

 

Hovioikeus on perjantaina 4. helmikuuta 2022 päättänyt kumota käräjäoikeuden aiemman vapauttavan päätöksen ja todennut Finn Springin aiempien toimien olleen omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Hovioikeuden päätös rajoittuu siis mahdollisuuteen ympäristön pilaantumiselle ja törkeään huolimattomuuteen.

Hovioikeuden päätös yllättäen käräjäoikeuden päätöksen vastainen

Päätös tuli Finn Springille yllätyksenä ja pettymyksenä, sillä Finn Springin toimista ei ole aiheutunut ympäristön pilaantumista. Lisäksi olimme sekä käräjäoikeudelle että hovioikeudelle pystyneet selkeästi todistamaan, että olemme aina toimineet hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja Finn Springille annettujen ohjeiden ja vaatimusten puitteissa.

Tulemme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa tutustumaan hovioikeuden päätökseen ja perusteluihin tarkemmin lähiviikkojen aikana, jonka jälkeen teemme rauhassa päätöksen mahdollisesta valitusluvan hakemisesta korkeimpaan oikeuteen.

Toiminnanharjoittajan vastuu viranomaisen vastuuta suurempi

Hovioikeuden päätös nojaa periaatteeseen siitä, ettei toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus katoa silloinkaan, kun ympäristöviranomainen ei puutu toimintaan, tai on epätietoinen toiminnan vaatimista luvista. Näin ollen hovioikeus on todennut Finn Springin toimineen huolimattomasti ja luoneen edellytykset mahdolliselle ympäristön pilaantumiselle.

Finn Springin toiminta ympäristölupien vaatimusten mukaista

Haluamme korostaa asiakkaillemme, että molemmilla Suomen tehtaillamme on kaikki tarvittavat ympäristöluvat ja toimintamme on näissä asetettujen vaatimusten mukaista. Teemme edelleen hyvässä hengessä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja virkamiesten kanssa toimintamme valvonnan sekä kehittämisen osalta.

Lestijärven tehtaallamme on ollut ympäristölupa toiminnan alusta alkaen. Myös Härkänevan tehtaalle haettiin ympäristölupaa jo vuonna 2004. Sekä paikalliset, että ELY:n viranomaiset jättivät kuitenkin tämän ympäristölupahakemuksen käsittelemättä. Nykyisin myös Härkänevan tehdasalueen toiminnalle on myönnetty ympäristölupa.

Tuotannon huuhteluvesien sokerijäämistä kuormitusta ympäristölle

Syytteiden nostamisen ja hovioikeuden päätöksen taustalla on tärkeimpinä tekijöinä kyseinen ympäristöluvan puuttuminen, sekä hetkittäiset kuormitukset ympäristölle. Kuormitusta aiheutti Finn Springin osalta tuotannon sokeria sisältävien huuhteluvesien ohjaaminen lähistön purkuojaan.

Huuhteluvesien ohjaaminen kyseiseen purkuojaan on myös nykyisen ympäristöluvan puitteissa luvallista. Hovioikeuden mukaan ongelmana Härkänevalla olikin se, että samaa toimintaa harjoitettiin aiemmin ilman ympäristölupaa, näin ollen luoden edellytykset ympäristön pilaantumiselle.

Härkänevan sokeripitoiset vedet puhdistamoon vuodesta 2017 lähtien

Alueelle investoitiin Finn Springin aloitteesta puhdistamoon, ilman viranomaisten vaatimusta. Vuodesta 2017 lähtien Finn Springin mahdollisesti ympäristöä kuormittavat vesipäästöt on ohjattu kyseiseen puhdistamoon. Sokeria sisältämättömät tuotannon huuhteluvedet sekä puhdistamossa puhdistetut vedet ohjataan edelleen ympäristöluvan mukaisesti purkuojaan.

Toivotamme asiakkaamme mielellämme tutustumaan toimintaamme

Toimintamme jatkuu päätöksestä huolimatta normaalisti. Toivotamme asiakkaamme mielellämme tutustumaan arvoihimme ja niiden mukaisesti johdettuun toimintaamme. Olemme ylpeitä yhdessä asiakkaidemme kanssa viimeisen 30 vuoden aikana rakennetusta alueellisesti merkittävästä työllistäjästä ja jatkuvista investoinneistamme toimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. Tulemme jatkossakin huolehtimaan luontomme hyvinvoinnista sekä kantamaan vastuumme sen edistämisestä.

Lisätiedot

Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja, +358 40 827 8711, virpi.ali-haapala@finnspring.fi

08.02.2022