Finn Spring

Ajankohtaista

Finn Springin sydän kasvoi – sukupolvenvaihdos laajensi juomavalmistajan omistuspohjaa

 


Keskipohjalainen juomavalmistaja Finn Spring toteutti huolella valmistellun sukupolvenvaihdoksen joulukuussa 2023. Perheyrityksen perustajat Virpi ja Hannu Ali-Haapala myivät sukupolvenvaihdoksessa 50 prosenttia yrityksestä viidelle lapselleen 1.12.2023.

Finn Springillä iloitaan siitä, että kaikki perustajien lapset jatkavat perheyrityksen toimintaa. Omistajuuden muutokset saatiin toteutettua hallitusti ja suunnitellusti. Sukupolvenvaihdoksen myötä yrityksen omistuspohja laajeni, kun 1.12.2023 omistajiksi liittyi nykyisten omistajien rinnalle toinen sukupolvi, jokainen perustajajäsenten viidestä lapsesta.

Viisi uutta omistajaa, roolit yrityksessä pysyvät

Sukupolvenvaihdoksessa omistajien toimenkuvat yrityksessä eivät vaihdu vaan jokainen omistajista jatkaa nykyisissä tehtävissään. Uusista omistajista kolme toimii yrityksen operatiivisessa johdossa ja johtoryhmän jäseninä – Iida Nylander myynti- ja markkinointijohtajana, Aleksi Ali-Haapala tuotantojohtajana ja Siiri Niemelä talous- ja hallintopäällikkönä. Enni Hopeavuori ja Elias Ali-Haapala johtavat Finn Springiä hallituksen kautta.

Yrityksellä on sukupolvenvaihdoksen jälkeen seitsemän omistajaa seuraavin omistusosuuksin:

- Hannu Ali-Haapala, toimitusjohtaja (s. 1961) 30 %
- Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja, hallituksen puheenjohtaja (s. 1966) 20 %
- Iida Nylander, myynti- ja markkinointijohtaja (s. 1986) 10 %
- Aleksi Ali-Haapala, tuotantojohtaja (s. 1987) 10 %
- Elias Ali-Haapala, hallituksen jäsen (s. 1989) 10 %
- Enni Hopeavuori, hallituksen jäsen (s. 1991) 10 %
- Siiri Niemelä, talous- ja hallintopäällikkö (s. 1994) 10 %

Yritys on vahvoissa ja sitoutuneissa käsissä myös tulevaisuudessa. Uusi omistajasukupolvi on saanut elää lapsuudestaan asti osana perheyritystä ja kasvaa nykyisiin rooleihinsa. He ovat mukana yrityksessä koko sydämellään. Uudet omistajat ovat sitoutuneet jatkamaan kannattavaa kasvua yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Finn Springin sukupolvenvaihdosta on valmisteltu systemaattisesti usean vuoden ajan. Keskeiset tekijät sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa ovat vakaus ja jatkuvuus. Omistajuus siirtyi kokonaisuudessaan Ali-Haapalan yrittäjäperheen sisällä, ei ulkopuolisille tahoille. Myös omistajien toimenkuvien pysyminen ennallaan tuo vakautta henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Kannattavaa, arvopohjaista liiketoimintaa ja alueellista elinvoimaa

Finn Spring haluaa myös jatkossa olla suomalainen perheyritys ja merkittävä alueellinen työllistäjä. Sen toiminta perustuu puhtaaseen lähdeveteen sekä arvopohjaiseen ja välittävään yrityskulttuuriin.

Sukupolvenvaihdoksen valmisteluprosessi aloitettiin laatimalla omistajastrategia, johon kiteytettiin omistajien tahtotila ja arvomaailma. Omistajastrategia luotiin koko perheen voimin yhdessä perustajajäsenten, uusien omistajien ja heidän puolisoidensa kesken. Omistajastrategian mukaisesti Finn Spring haluaa pysyä perheyrityksenä nyt ja tulevaisuudessa: omistaa ja tehdä töitä yhdessä sekä luoda vastuullisia työpaikkoja ja turvata alueellista kehitystä.

Omistajat haluavat myös jatkossa rakentaa ja kehittää kannattavaa, arvoihin perustuvaa liiketoimintaa. Yrityksen omistamista ja liiketoimintaa ohjaavat kristilliset perusarvot, ihmisten kunnioitus, luontoarvojen kunnioitus sekä maaseudun elinvoimaisuus ja paikallisuus.

Perheyrittäjyyttä ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Finn Spring on ollut perustamisestaan saakka perheyritys – kirjaimellisesti. Yrityksen alkutaipaleella 1990-luvulla yrittäjäpariskunnan tukena olivat sekä Virpin vanhemmat Pirjo ja Martti Peltokangas sekä Hannun äiti Maiju Ali-Haapala. Olipa kyseessä vesien pakkaaminen tuotantolinjalla tai vaikkapa ruokatarjoilujen järjestäminen yrityksen vierailijoille, auttavia käsipareja löytyi. Yhä tänäkin päivänä 85-vuotias Martti huolehtii tavarantoimituksista Finn Springin kahvila-ravintola Lylyn Pisaraan.

Sukupolvenvaihdoksessa mukana ja uusien omistajien tärkeänä henkisenä tukena ovat myös puolisot. Aleksin puolisolla Minna Ali-Haapalalla on lisäksi keskeinen rooli Finn Springin toiminnassa – Minna toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä ja ostopäällikkönä.

Finn Springin toinen sukupolvi aloittaa nyt työnsä omistajina. Myös heidän jälkikasvunsa – seuraava sukupolvi mahdollisia tulevia perheyrityksen jatkajia – on hyvää vauhtia kasvamassa.

Omistajien ajatuksia perheyrittäjyydestä

Finn Springin uusi omistajasukupolvi jatkaa vanhempiensa aloittamaa työtä määrätietoisesti ja on motivoitunut kehittämään yritystä pitkäjänteisesti.

- Perheyrityksessä työskenteleminen ei ole pelkkää työtä, se on intohimo ja elämäntapa, sanoo Siiri.

- Vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa, Iida täydentää.

- Työ, josta voi olla ylpeä, sanoo Aleksi.

Australiassa perheineen asuvalle Eliakselle omistajuus ja hallitusvastuu Finn Springillä tarkoittavat myös kiinteää yhteydenpitoa koti-Suomeen, perheyritykseen ja perheeseen.

Ennille on sydämenasia, että yritys pysyy elinvoimaisena ja että sen avulla voidaan luoda mahdollisuuksia paikallisille ihmisille.

- Lapsillemme perheyritys on ollut varsinainen sukupolvikokemus. Me Hannun kanssa aikanaan aloitettiin firman toimintaa lapsilisillä. Lapset olivat nuorina tehtaallamme kesätöissä ja tienasivat kännykkärahoja. Nyt nämä samat lapset jatkavat yrittäjinä Finn Springin kasvutarinaa, iloitsee Virpi.

Finn Springin omistajien profiilit

Hannu Ali-Haapala, toimitusjohtaja ja perustaja

Finn Springin toimitusjohtaja, visionääri, jolle asenne ratkaisee aina. Rohkea yrittäjä ja toteuttaja, jolla on tekniikka ja talous hallussa. Hannu perusti Finn Springin puolisonsa Virpin kanssa vuonna 1991.

Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja ja perustaja

Hallintojohtaja, hallituksen puheenjohtaja, toinen Finn Springin perustajista. Toimelias yrittäjänainen, joka on puolisonsa Hannun kanssa osoittanut, että myös maaseudulta, vaikkapa Härkänevan kylältä Toholammilta, voi ponnistaa pitkälle. Pitää langat käsissään ja on vahva ideoiden jatkojalostaja.

Iida Nylander, myynti- ja markkinointijohtaja

Myynti- ja markkinointitiimin vetäjä, johtoryhmän jäsen, joka syttyy ihmisten kanssa toimimisesta. Vahva brändien rakentaja ja visualisti, joka osaa tarkastella asioita laajasti eri näkökulmista. Koulutukseltaan myynnin ja markkinoinnin tradenomi.

Aleksi Ali-Haapala, tuotantojohtaja

Tuotannon vetäjä, johtoryhmän jäsen. Teknisesti lahjakas ja osaava tekijä, jolla on aina ollut palo tekniikkaa ja koneita kohtaan. Optimisti, jonka vahvuus on juomatuotannon kokonaisuuksien hallinta ja kehittäminen. Koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri.

Elias Ali-Haapala, hallituksen jäsen

Maailmankansalainen, joka johtaa Finn Springiä hallituksesta käsin. Työskentelee myynti- ja asiakaspalvelupäällikkönä elintarvikealalla ja asuu perheineen Australiassa. Vahvoja osaamisalueita etenkin myynti- ja talousasiat. Koulutukseltaan kansainvälisen kaupan tradenomi.

Enni Hopeavuori, hallituksen jäsen

Positiivinen ja empaattinen tekijä, joka tuo hallitustyöhön näkökulmia etenkin henkilöstöstä, strategiasta ja brändistä. Toimii kutsumusammatissaan psykiatrisena sairaanhoitajana. Koulutukseltaan sairaanhoitaja.

Siiri Niemelä, talous- ja hallintopäällikkö

Taloustiimin vetäjä, johtoryhmän jäsen, jolla on näkemystä kehittää ja uudistaa. Määrätietoinen, tavoitteellinen ja nopeatempoinen tekijä, joka vastaa Finn Springin talous-, henkilöstö- ja hallinnollisista asioista. Koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi.

Finn Spring lyhyesti

- Virpi ja Hannu Ali-Haapala perustivat Finn Springin vuonna 1991
- 100 % suomalaisomisteinen perheyritys, jonka juuret ovat Keski-Pohjanmaan puhtaassa lähdevedessä
- Valmistaa ja kehittää juomia omille tuotemerkeilleen ja sopimusvalmistajana asiakkaiden tuotemerkeille
- Toimii Keski-Pohjanmaan Toholammilla ja Lestijärvellä sekä tytäryhtiössä Guttsta Källassa Ruotsin Kolsvassa
- Valmistaa vuosittain yli 100 miljoonaa litraa juomia
- Henkilöstöä noin 100
- Finn Spring -konsernin liikevaihto 33,4 miljoonaa euroa vuonna 2022, ennuste 2023: 37,8 miljoonaa euroa

Yhteystiedot

Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja
virpi.ali-haapala@finnspring.fi
puh. 040 827 8711
Finn Spring Oy

 

 

08.12.2023