Finn Spring

Usein esitetyt kysymykset

Miten varmistatte tuotteidenne laadun?

Tutkimme lähdeveden laatua päivittäin omassa laboratoriossamme, lisäksi ulkopuolinen laboratorio tutkii veden laatua säännöllisesti. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän, FSSC 22 000, avulla varmistamme että valmistamamme tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät tuotteille annetut laatuvaatimukset.

Laaduntarkkailu ja -varmistaminen alkavat jo tuotannossa. Kaiken perusta on hygieeniset työtavat. Tuotannossa tuotteille suoritettavia mittauksia ovat mm. nestetilavuuden, Brix-arvon sekä hiilidioksidipitoisuuden mittaus. Tärkein tuotannossa suoritettava laadunvarmistusvaihe on kuitenkin aistinvarainen arviointi, joka tehdään tuotantoerittäin.

Raakavesien laatua tutkimme neljä kertaa vuodessa omassa laboratoriossamme. Lisäksi raakavesiä tutkitaan viranomaisten toimesta akkreditoidussa laboratoriossa. Pakatun lähdeveden ja muiden vesituotteiden laatua tutkitaan päivittäin omassa laboratoriossamme. Pakatun lähdeveden laatua tutkitaan myös ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa.

Omassa laboratoriossamme lähdevedestä analysoidaan kokonaisbakteerit 22- ja 36-asteessa, Pseudomonas aeruginosa sekä koliformiset bakteerit. Analysointiin käytetään standardoituja analyysimenetelmiä. Lisäksi vesituotteille tehdään aistinvarainen arviointi.

Omassa laboratoriossamme tutkimme myös sokeria ja makeutusaineita sisältäviä tuotteita, jotka analysoidaan tuotantoerittäin. Tuotteista analysoidaan kokonaisbakteerit, hiivat ja homeet sekä mitataan tuotteen pH. Kaikille tuotteille tehdään myös aistinvarainen arviointi. Omassa laboratoriossamme analysointiin käytetään standardoituja menetelmiä. Sokeria ja makeutusaineita sisältäviä tuotteita tutkitaan myös ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa (mm. mikrobiologiset analyysit, ravintosisältö, aistinvarainen arviointi, vitamiini- ja kivennäisainepitoisuudet).

Mitkä ovat Finn Springin pullottamien lähdevesien pH arvot?

Lähdevesi on luonnontilaisena käytettäväksi pakattua vettä, lähdeveden happamuus ja ravintoarvot vaihtelevat vuodenaikojen mukaisesti. Alla on keskiarvot.
Hapoton lähdevesi: pH noin 6,5
Hapotettu lähdevesi: pH noin 4,3

Mikä on Finn Springin valmistamien kivennäisvesien pH?

Meillä valmistettujen kivennäisvesien pH on välillä 5,0-5,5.

Mitkä ovat Finn Springin valmistamien SPRING Vichyjen ja kivennäisaineiden mineraalipitoisuudet?

SPRING Vichy
kalium: 20 mg/100 ml      
magnesium: 10 mg/100 ml      
kalsium: 5 mg/100 ml  
natrium: 20 mg/100 ml   

SPRING Kivennäisvedet
kalium: 10 mg/100ml
magnesium: 10 mg/100ml

 

Mitä eroa on Finn Springin valmistamissa SPRING Vichyssä ja SPRING kivennäisvesissä?

Sekä SPRING Vichyt että SPRING kivennäisvedet ovat hiilihapotettuja kivennäisvesiä. SPRING Vichyihin lisätään magnesiumkloridia, kaliumbikarbonaattia, kalsiumkloridia sekä natriumsitraattia. Lisäksi SPRING Vichyihin voidaan lisätä luontaisia aromeja antamaan makua. SPRING kivennäisvesiin lisätään magnesiumkloridia sekä kaliumkarbonaattia. Myös SPRING kivennäisvesiin voidaan lisätä luontaisia aromeja antamaan makua.

SPRING Vichyt ja SPRING kivennäisvedet eroavat toisistaan kivennäisainepitoisuuden sekä lisättyjen kivennäisaineiden osalta. Luonnollisesti näillä eroilla on vaikutusta myös makuun. SPRING kivennäisvedet ovat maultaan hieman keveämpiä ja miedompia. SPRING Vichyjen maku taas on aavistuksen raskaampi, voimakkaampi ja suolaisempi. Vaikka maussa ja koostumuksessa on eroavaisuuksia, ovat SPRING Vichyt ja SPRING kivennäisvedet helposti juotavia ja raikkaita janojuomia.

Finn Springin valikoimaan kuuluu myös hiilihapollinen luontainen kivennäisvesi joka pullotetaan luonnon mineraalivesilähteestä (Guttsta Källa). Hiilihapollinen luontainen kivennäisvesi pullotetaan Finn SPRINGin tytäryhtiössä, Guttsta Källassa Ruotsissa.

Onko Finn Springin pullottamaan lähdeveteen lisätty fluoria?

Lähdeveteen ei ole lisätty fluoria. Lähdevesi on luonnon vettä eikä sitä käsitellä ennen pakkaamista, eikä siihen lisätä muitakaan aineita. Lähdevedessämme on fluoridia alle 0,3mg/l, joka on käytössä olevan määritysmenetelmän alaraja.

Mikä on Finn Springin pakkaaman lähdeveden sähkönjohtavuus? Onko vedessä raskasmetalleja?

Lähdevetemme on erittäin pehmeää, siksi myös sen sähkönjohtavuus on pieni. Vedestä on määritetty lyijy, kupari, kromi, kadmium, alumiini ja mangaani, ja kaikkien näiden aineiden pitoisuudet ovat määritysrajan alle.

Voiko muovipullosta liueta kemikaaleja tuotteeseen?

Käyttämämme pullot on valmistettu PET eli polyetyleenitereftalaatti kestomuovista. Pet-muovista ei liukene veteen kemikaaleja, Pet-muovi ei sisällä esimerkiksi bisfenoli-A:ta. Pulloaihioiden toimittaja testaa pulloaihiot, ja näihin testauksiin kuuluun muun muassa liukenevuustestaukset.

Sisältääkö Ukko-Pekka alkoholiton olut alkoholia?

Valmistusmenetelmistä johtuen Ukko-Pekka alkoholiton olut sisältää pieniä määriä alkoholia. Ukko-Pekka alkoholittomassa oluessa on alkoholia alle 0,5 tilavuusprosenttia, lainsäädännöllisesti alkoholittomaksi luokitellussa oluessa saa olla alkoholia max. 0,5 til-%.