Finn Spring

Vastuullisuus

Finn Spring haluaa edistää kestävämpää juomateollisuutta

Finn Springin toiminta perustuu puhtaaseen lähdeveteen, joka saadaan käsittelemättömänä Multilan luonnonlähteestä. Perustamisesta lähtien luonnon kunnioittaminen kaikessa yrityksen toiminnassa on ollut keskeinen arvomme.  Tavoitteenamme on omalla esimerkillämme edistää kestävämpää juomateollisuutta. Olemme hyvittäneet omien tuotemerkkimme valmistuksessa syntyvän hiilijalanjäljen vuodesta 2010 alkaen, ensimmäisenä suomalaisena juomavalmistajana. Ajatus hiilijalanjäljen hyvittämisestä lähti vastuullisuuslupauksestamme; pyrimme toimimaan vastuullisesti asiakkaiden ja sidosryhmien, tuotteidemme laadun, tuotannon sekä henkilöstömme suhteen.

Hyvittämällä omien tuotteidemme hiilijalanjäljen pystymme vaikuttamaan seuraaviin tavoitteisiimme

 • Yrityksen ja tuotteidemme kehittäminen vähemmän ympäristöä kuormittavaksi
 • Ympäristötietoisen ja aikaansa seuraavan asiakkaan tarpeisiin vastaaminen
 • Koko juomateollisuuden kestävän kehityksen edistäminen
 • Ympäristökuormituksen vähentäminen konkreettisilla toimenpiteillä

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla arvioidaan erilaisten tekojen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Laskennassamme huomiodaan tuotteidemme valmistuksesta johtuvat päästöt energiankäytöstä aina raaka-ainehankintoihin ja logistiikkaan. Tuorein laskenta toteutettiin vuonna 2019. Tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat ovat osoittaneet, että lähdeveden hiilijalanjälki on muita juomia pienempi. Finn Springin tuottaman lähdeveden hiilijalanjälki on 1,5 litran pullolle 154 grammaa hiilidioksidia.

Pyrimme pitämään tuotantomme päästöt niin pieninä kuin mahdollista ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja pienentää hiilijalanjälkeämme. Olemme tehneet muiden muassa seuraavia päästövähennystoimia:

 

 • vähentäneet pulloihin ja korkkeihin käytettävän materiaalin määrää
 • lisänneet kierrätysmateriaalin osuutta pulloissa ja monipakkausten kääreissä. Vuonna 2020 toimme markkinoille Villi-tuoteperheen, jonka pullot valmistetaan 100 % kierrätetystä muovista.
 • käyttäneet 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuodesta 2017. Tällä hetkellä ostamamme energia on kokonaan kotimaisella tuulivoimalla tuotettua EKOenergiaa. 
 • tehostaneet tuotannon energiankulutusta
 • siirtyneet käyttämään lämmityksessä osittain puupellettiä
 • mukana lämmön maavarastoinnin pilottihankkeessa: tuotannossamme syntyvää hukkalämpöä käytetään rakennusten lämmityksessä
 • ottaneet käyttöön aurinkopaneelit Härkänevan tehtaalla vuonna 2016 ja Lestijärven tehtaalla 2019: tuotamme parhaimmillaan jopa n. 20 % energiastamme omilla aurinkopaneeleilla. Lestijärven automaattivarasto toimii aurinkopaneelien ansiosta hiilineutraalisti.
 • optimoineet kuljetusten täyttöasteen
 • kiinnittäneet kaikessa toiminnassamme huomiota ympäristö- ja energiatehokkuuden lisäämiseen

Miten hiilijalanjäljen hyvittäminen tapahtuu?

Päästövähennystoimiemme jälkeen jäljelle jäävät päästöt hyvitämme kokonaisuudessaan vuosittain. Finn Spring on hyvittänyt omien tuotemerkkiensä hiilijalanjäljen vuodesta 2010. Hyvitys tapahtuu investoimalla päästöjämme vastaava euromääräinen summa sertifioituihin päästöttömiin ilmastohankkeisiin.

Kohdennamme päästöhyvityksemme ainoastaan sertifioituihin hankkeisiin. Tähän asti olemme käyttäneet kansainvälistä Gold Standardia ja Verified Carbon Standardia (VERRA) ja pyrkineet standardien sisällä valitsemaan laadukkaita hyvityskohteita, joilla on mieluusti myös synergia omaan toimintaamme puhtaan veden toimittajana.

VERRA on vapaaehtoisen päästökaupan käytetyin standardi. Gold Standard on markkinoiden laadukkain ja alan tiukimpien kriteerien mukaisesti toimiva standardi. Sen mukaisesti sertifioidut hankkeet tukevat ilmastohyödyn lisäksi muitakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Tällä hetkellä hyvityksemme kohdistuu Verified Carbon Standard -sertifioituun La Fermen aurinkovoimalahankkeeseen, joka rakentaa 15,2 MW aurinkovoimalan Bambousiin, Mauritiukselle. Voimalan 60 800 aurinkopaneelia tuottavat vuosittain noin 23 GWh , mikä korvaa saaren fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa. Tällä hetkellä yli 70 % Mauritiuksen energiantuotannosta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Mauritius on pieni saari Intian valtamerellä, ja herkkä ilmastonmuutoksen aiheuttamille vaikutuksille kuten merenpinnan nousulle. Lisää aurinkovoimalahankkeesta on luettavissa täältä.

Olemme aiemmin hankkineet vapaaehtoisia päästöoikeuksia myös esimerkiksi Gold Standard -sertifioidusta metsityshankkeesta Etiopiassa ja puhtaampien ruokakeittimien hankkeesta Ugandassa.

Tuoreimmat hiilijalanjäljen hyvityksemme ovat nähtävissä VERRA– ja Gold Standard -rekistereissä.

 

Whistleblowing-ilmoituskanava

Organisaationa olemme sitoutuneet toimimaan avoimesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Toivomme, että kaikki työntekijämme ja yhteistyökumppanimme kokevat, että kollegoille, esimiehille, kumppaneille ja yhtiömme johdolle voi esittää omat näkemyksensä, ideansa ja huolensa avoimesti ja rakentavasti.

Ymmärrämme kuitenkin, että joskus voi tulla tilanteita tai arkaluontoisia aiheita, joista halutaan ilmoittaa anonyymisti. Tätä varten meillä on käytössä anonyymi ilmoituskanava eli whistleblowing, jonka kautta voi ilmoittaa turvallisesti ja luottamuksellisesti, mikäli havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa tai väärinkäytöstä.

Edellytämme koko organisaation ja kaikkien työntekijöidemme noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. Mikäli näin ei tapahdu, toivomme siitä ilmoitettavan välittömästi.

Whistleblowing-kanavan tarkoituksena on helpottaa huolien ja epäilyksien ilmaisemista jostakin, mikä rikkoo hyvän liiketavan mukaisia periaatteita, eettisiä periaatteita, arvojamme ja ohjeistuksiamme, ja millä voi olla vakavia seurauksia asiakkaille, kumppaneille tai yksittäisille henkilöille.

Siirry ilmoituskanavaan