Finn Spring

Vastuullisuus

SPRING - hiilijalanjälki hyvitetty

Olemme hyvittäneet SPRING-tuotemerkkimme aiheuttaman hiilijalanjäljen vuodesta 2010 alkaen. Ajatus hiilijalanjäljen hyvittämisestä lähti vastuullisuuslupauksestamme; pyrimme toimimaan vastuullisesti asiakkaiden ja sidosryhmien, tuotteidemme laadun, tuotannon sekä henkilöstömme suhteen. Tästä johtuen oli selvää, että meidän tulee huomioida ympäristöön liittyvät vastuut entistä paremmin.

Hyvittämällä SPRING-tuotteiden hiilijalanjäljen pystymme vaikuttamaan seuraaviin tavoitteisiimme

 • Haluamme kehittää yritystämme ja tuotteitamme vähemmän ympäristöä kuormittavaksi
 • Haluamme vastata ympäristötietoisen ja aikaansa seuraavan asiakkaan tarpeisiin
 • Haluamme yrityksenä kehittää koko juomakategorian kestävää kehitystä
 • Haluamme auttaa konkreettisilla keinoilla ympäristökuormituksen vähentämisessä
 • Haluamme vaikuttaa puhtaan juomaveden saatavuuteen Afrikassa

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla arvioidaan erilaisten tekojen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Meillä laskennassa otetaan huomioon kaikki SPRING-tuotteista johtuvat päästöt energiankäytöstä aina raaka-ainehankintoihin ja logistiikkaan.

Milloin ja miten hiilijalanjälki on mitattu?

Tilasimme ensimmäisen hiilijalanjälkiselvityksen vuonna 2010. Ympäristö- ja energia-alan konsultointiin erikoistunut Gaia laski meidän hiilijalanjäljen. Viimeisin laskenta toteutettiin vuonna 2015. Tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat osoittivat, että lähdeveden hiilijalanjälki on muita janojuomia pienempi. Finn Springin tuottaman lähdeveden hiilijalanjälki on 1,5 litran pullolle 162 grammaa hiilidioksidia. Luku vastaa 1,6 kilometrin ajoa keskimääräisellä suomalaisella henkilöautolla.

Hiilijalanjäljen mittaamisen jälkeen olemme tehneet useita toimenpiteitä pienentääksemme tuotantoon suhteutettua hiilijalanjälkeämme ja myös onnistuneet siinä.

 • Olemme vähentäneet pulloihin ja korkkeihin käytettävän materiaalin määrää
 • Olemme lisänneet kierrätysmateriaalin määrää pulloissa
 • Olemme tehostaneet tuotannon energiankulutusta
 • Olemme siirtyneet käyttämään lämmityksessä osittain puupellettiä
 • Tuotamme n. 20 % energiastamme omilla aurinkopaneeleilla
 • Olemme siirtyneet käyttämään vihreää sähköä
 • Kiinnitämme huomiota kuljetusten täyttöasteeseen
 • Kiinnitämme kaikessa toiminnassa huomiota ympäristö- ja energiatehokkuuden lisäämiseen

Miten ja missä hyvittäminen tapahtuu?

Hiilijalanjälki muutetaan rahaksi. Investoimme päästöjemme verran rahaa päästöttömien energiahankkeiden projekteihin.

Tällä hetkellä lahjoitamme LifeStraw – vedenpuhdistuslaitteita Keniaan. Tarkoituksena on energiatehokkuuden lisääminen Keniassa, sillä siellä veden puhdistaminen juomakelpoiseksi tapahtuu useimmiten perinteisesti keittämällä. Keittäminen taas vaatii paljon puuta ja hiiltä ja aiheuttaa hiilidioksidia. Puuston säästäminen on tärkeä hiilidioksidin sitomisen ja elinolosuhteiden kannalta. Ympäristöhyötyjen lisäksi projekti lisää ihmisten hyvinvointia Keniassa, sillä jopa 15 prosenttia kenialaisista sairastuu pysyvästi likaisen veden aiheuttamista taudeista.

Yksi vedenpuhdistuslaite tuottaa 18 000 litraa puhdasta vettä. Tähän mennessä olemme lahjoittaneet noin 20 000 vedenpuhdistuslaitetta. Samaan aikaan teemme jatkuvia toimenpiteitä, jotka vähentävät päästöjä edelleen, jotta toiminnastamme syntyisi mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Projektit ovat Gold Standard – sertifioituja vapaaehtoisia päästöoikeuksia. Löydät hiilijalanjälki hyvitetty-merkin kaikkien SPRING tuotteiden etiketeistä sekä korkeista.

Hiilijalanjälki hyvitetty